Palvelut

Autamme asiakkaita ja perheitä löytämään omia voimavaroja ja ratkaisuja arjen haasteisiin. Tarjoamme tukea mm. itsetunnon vahvistamiseen, toiminnanohjaukseen, elämänhallintaan ja itsenäistymiseen. Tavoitteet työskentelylle mietitään yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisia haasteita ovat mm.

  • ADHD
  • ADD
  • Autisminkirjon häiriöt
  • Asperger
  • Touretten oireyhtymä

Usein myös oppimis- ja elämänhallintaan liittyvät haasteet tarvitsevat tueksi keskustelua, ohjausta ja neuvontaa.

Jokaisella ihmisellä on, ainakin jossain elämänvaiheessa, haasteita. Toiset selviävät niistä yksin, tai läheisen tuella, toiset hyötyvät perheen ulkopuolisesta avusta. Jokaisella on myös vahvuuksia, jotka auttavat kompensoimaan haasteita. Meillä on koulutus neuropsykiatriseen valmennukseen, jonka tarkoituksena on ratkaisukeskeisesti, yksilöllisesti ja käytännönläheisesti vahvistaa sinun vahvuuksiasi ja auttaa niissä asioissa, jotka tuovat haasteita arjessa.

Neuropsykiatrinen valmennus koostuu yleensä 10-15 tapaamiskerrasta. Neuropsykiatrinen valmennus, toteutetaan sinun omassa elinympäristössäsi, esimerkiksi kotona, koulussa, työpaikalla tai harrastuksen parissa. Näin saamme mahdollisimman realistisen kuvan arjestasi ja sinun toiminnasta ja voimme yhdessä pohtia sopivia ratkaisuja haasteisiin.

Perhetyö / neuropsykiatrinen perhetyö

Tarjoamme myös perhetyötä. Tällöin työskentelyssä on mukana koko perhe, tai ainakin osa siitä ja meiltä kaksi työntekijää. Perhetyössä tapaamiset ovat yleensä perheen kotona. Perhetyö on suunnitelmallista ja sovittuja tavoitteita arvioidaan yhdessä säännöllisesti. Perhetyön intensiivisyys riippuu asiakkaan tarpeista, se voi olla lyhytkestoista tai tarvittaessa hyvinkin tehostettua.

Perhetyö mm.

  • tukee vanhemmuutta
  • selkeyttää aikuisten ja lasten tehtäviä, vastuita ja oikeuksia

Teemme perhetyötä neuropsykiatriset haasteet huomioiden, mikäli yhdellä tai useammalla perheenjäsenellä on neuropsykiatrisen tuen tarvetta.

Ammatillinen tukihenkilö

Toimimme ammatillisina tukihenkilöinä lapsille, nuorille ja aikuisille. Toiminnan perustana on asiakkaan ja tukihenkilön luottamuksellinen suhde. Ammatillinen tukihenkilötoiminta tarjoaa tukea mm. koulunkäynnin, opiskelun ja harrastamisen tukemiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen ja itsenäistymisen harjoittelemiseen sekä omasta itsestä huolehtimiseen.

Teemme ammatillista tukihenkilötyötä tarpeen mukaan myös neuropsykiatriset haasteet huomioiden ja neuropsykiatrisen valmennuksen elementtejä käyttäen.

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus sopii sinulle 16–29-vuotias nuori, kun tarvitset tukea elämäntilanteesi ja tulevaisuuden toiveiden selkeyttämiseen. Sinulla ei vielä ole opiskelu- tai työpaikkaa, mutta haluaisit suunnitella niitä.

Valmennuksessa saat tueksesi henkilökohtaisen valmentajan, joka voi olla joku meistä. NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan sinun toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

NUOTTI-valmennus sisältää enintään 20 tapaamista enintään 10 kuukauden aikana. Yhden tapaamisen kesto 1 h.

Lue lisää:
kela.fi/nuottivalmennus

Jälkihuollon tapaamiset

Tarjoamme jälkihuoltoa nuorelle, maahanmuuttajalle tai henkilölle joka on ollut lastensuojelun asiakkaana ja saanut lakisääteisen oikeuden jälkihuoltoon (2007/417 75§). Tarjoamme tuke itsenäistymiseen, opiskelun ja harrastamisen tukemiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen harjoitteluun sekä omasta itsestä huolehtimiseen. Tavoitteena on nuoren aktiivinen ja omatoiminen osallistuminen yhteiskuntaan osana sitä.

Teemme jälkihuoltotyötä tarpeen mukaan myös neuropsykiatriset haasteet huomioiden ja neuropsykiatrisen valmennuksen elementtejä käyttäen.