Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisia haasteita ovat mm.

  • ADHD
  • ADD
  • Autisminkirjon häiriöt
  • Asperger
  • Touretten oireyhtymä

Usein myös oppimis- ja elämänhallintaan liittyvät haasteet tarvitsevat tueksi keskustelua, ohjausta ja neuvontaa.

Jokaisella ihmisellä on, ainakin jossain elämänvaiheessa, haasteita. Toiset selviävät niistä yksin, tai läheisen tuella, toiset hyötyvät perheen ulkopuolisesta avusta. Jokaisella on myös vahvuuksia, jotka auttavat kompensoimaan haasteita.

Meillä on koulutus neuropsykiatriseen valmennukseen, jonka tarkoituksena on ratkaisukeskeisesti, yksilöllisesti ja käytännönläheisesti vahvistaa sinun vahvuuksiasi ja auttaa niissä asioissa, jotka tuovat haasteita arjessa.

Neuropsykiatrinen valmennus koostuu yleensä 10-15 tapaamiskerrasta. Neuropsykiatrinen valmennus toteutetaan sinun omassa elinympäristössäsi, esimerkiksi kotona, koulussa, työpaikalla tai harrastuksen parissa. Näin saamme mahdollisimman realistisen kuvan arjestasi ja sinun toiminnasta ja voimme yhdessä pohtia sopivia ratkaisuja haasteisiin.

Takaisin