Jälkihuollon tapaamiset

Tarjoamme jälkihuoltoa nuorelle, maahanmuuttajalle tai henkilölle joka on ollut lastensuojelun asiakkaana ja saanut lakisääteisen oikeuden jälkihuoltoon (2007/417 75§). Tarjoamme tuke itsenäistymiseen, opiskelun ja harrastamisen tukemiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen harjoitteluun sekä omasta itsestä huolehtimiseen. Tavoitteena on nuoren aktiivinen ja omatoiminen osallistuminen yhteiskuntaan osana sitä.

Teemme jälkihuoltotyötä tarpeen mukaan myös neuropsykiatriset haasteet huomioiden ja neuropsykiatrisen valmennuksen elementtejä käyttäen.

Takaisin