Stöd under eftervården

Vi ordnar eftervård för ungdomar, invandrare eller personer som varit klienter hos barnskyddet och fått lagstadgad rätt till eftervård (2007/417 75 §). Vi erbjuder stöd för självständighetsprocessen, stöd för studier och fritidssysselsättningar, för att stärka självkänslan, för att öva sociala färdigheter samt att ta vara på sig själv. Målet är att de unga ska delta aktivt och självständigt i samhället som en del av det.

Vi utför vid behov eftervårdsarbete även med beaktande av neuropsykiatriska utmaningar och med utnyttjande av element ur den neuropsykiatriska coachningen.

Tillbaka