NUOTTI-coachning

NUOTTI-coachningen lämpar sig för dig som är i ung i åldern 16–29 år, när du behöver stöd i din livssituation eller för att reda ut dina framtidsönskemål. Du har ännu inte studie- eller arbetsplats, men du vill planera dem.

I coachningen får du till stöd en personlig coach, som kan vara någon av oss. NUOTTI-coachningen planeras och genomförs i enlighet med dina önskemål.

NUOTTI-coachningen innefattar högst 20 sammankomster under högst fem månader. En sammankomst varar 1 h.

Läs mer från kela.fi (pdf)
Tillbaka