Neuropsykiatrisk coachning

Visste du att neuropsykiatriska utmaningar är bl.a.

  • ADHD
  • ADD
  • Autismspektrumstörningar
  • Asperger
  • Tourettes syndrom

Ofta kräver också utmaningar i anslutning till inlärnings- och livshantering diskussioner, handledning och rådgivning som stöd.

Var och en har utmaningar, åtminstone i något skede av livet. Några klarar av dem ensamma eller med stöd av en närstående, andra drar nytta av hjälp utanför familjen. Varje människa har styrkor som hjälper att kompensera utmaningar. Vi har utbildning för neuropsykiatrisk coachning, som syftar till att resultatinriktat, individuellt och pragmatiskt förstärka dina starka sidor och hjälpa i de saker som innebär utmaningar i vardagen.

Neuropsykiatrisk coachning består vanligtvis av 10-15 sammankomster. Den neuropsykiatriska coachningen, dvs. sammankomsterna sker i din egen livsmiljö, exempelvis hemma, i skolan, på arbetsplatsen eller i samband med någon fritidssysselsättning. På så sätt får vi en möjligast realistisk bild av din vardag och vad du sysslar med och vi kan tillsammans dryfta lämpliga lösningar på utmaningarna.

Tillbaka