Professionell stödperson

Vi fungerar som professionella stödpersoner för barn, ungdomar och unga vuxna. Verksamheten baserar sig på ett förtroendefullt förhållande mellan klienten och stödpersonen. Det professionella stödpersonsarbetet erbjuder stöd bl.a. för skolgång, studier och fritidssysselsättningar, för att stärka självkänslan, träna sociala färdigheter och att leva ett självständigt liv samt att ta hand om sig själv.

Vi utför vid behov professionellt stödpersonsarbete även med beaktande av neuropsykiatriska utmaningar och med utnyttjande av element ur den neuropsykiatriska coachningen.

Tillbaka