Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Luotsari Oy
Laajakorvenkuja 4 A 2, 01620 Vantaa
y-tunnus: 2653854-6
0400 606977
luotsari@luotsari.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Piia Erkkilä
Laajakorvenkuja 4 A 2, 01620 Vantaa
0400 606977
luotsari@luotsari.fi

Rekisterin nimi

Luotsari Oy:n asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään asiakkaittemme asiakkuuden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse, tai hänen asioitaan hoitavalta viranomaiselta, postitse, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukiaset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot hävitetään turvallisesti lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilla palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti omalle työntekijälle. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi-, osoite- ja yhteystietojaan oman työntekijän kautta tai olemalla yhteydessä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.