Ville Mäensivu

Jag har anslutit mig till Luotsaris gäng i början av 2017. Jag är utbildad samhällspedagog (högre yrkeshögskoleexamen) och jag är neuropsykiatrisk coach. Jag har arbetat länge med ungdomar och familjer. Jag har utfört ungdomsarbete och barnskyddsarbete i såväl anstalter som öppenvården i sammanlagt 13 år.

Till mina fritidssysselsättningar hör vildmarksliv och camping, att lära av naturen samt all slags motion. Dessutom läser jag mycket på min fritid och spelar ukulele.