Folket på Luotsari

Luotsari Oy är ett 2014 grundat småföretag med hemort i Vanda, som erbjuder socialvårdstjänster i första hand i Nyland. Våra värden är öppenhet, människonärhet och positivitet. Vi arbetar resurs- och lösningsinriktat.

Nina Kojo

Piia Erkkilä

Ville Mäensivu

Noora Sihvonen

Jyri Lehtinen