Familjearbete / neuropsykiatriskt familjearbete

Vi erbjuder också familjearbete. Då deltar hela familjen, eller åtminstone en del av den och från vår sida två arbetstagare i arbetet. I familjearbetet sker sammankomsterna i allmänhet hemma hos familjen. Familjearbetet är strukturerat och man utvärderar regelbundet tillsammans de överenskomna målen. Hur intensivt familjearbetet är beror på klientens behov, det kan vara kortvarigt eller vid behov till och med mycket intensivt.

Familjearbetet

  • stöder föräldraskapet
  • klargör de vuxnas och barnens uppgifter, ansvar och rättigheter

Vi utför familjearbete med beaktande av neuropsykiatriska utmaningar, om en eller fler familjemedlemmar har behov av neuropsykiatriskt stöd.

Tillbaka