Tjänster

Vi hjälper kunder och familjer att hitta egna resurser och lösningar på utmaningar i vardagen. Vi erbjuder stöd bl.a. för att stärka självförtroendet, för de exekutiva funktionerna, livshanteringen och självständighetsprocessen. Vi överväger målen för arbetet tillsammans med samarbetspartnerna.

Neuropsykiatrisk coachning

Visste du att neuropsykiatriska utmaningar är bl.a.

  • ADHD
  • ADD
  • Autismspektrumstörningar
  • Asperger
  • Tourettes syndrom/li>

Ofta kräver också utmaningar i anslutning till inlärnings- och livshantering diskussioner, handledning och rådgivning som stöd.

Var och en har utmaningar, åtminstone i något skede av livet. Några klarar av dem ensamma eller med stöd av en närstående, andra drar nytta av hjälp utanför familjen. Varje människa har styrkor som hjälper att kompensera utmaningar. Vi har utbildning för neuropsykiatrisk coachning, som syftar till att resultatinriktat, individuellt och pragmatiskt förstärka dina starka sidor och hjälpa i de saker som innebär utmaningar i vardagen.

Neuropsykiatrisk coachning består vanligtvis av 10-15 sammankomster. Den neuropsykiatriska coachningen, dvs. sammankomsterna sker i din egen livsmiljö, exempelvis hemma, i skolan, på arbetsplatsen eller i samband med någon fritidssysselsättning. På så sätt får vi en möjligast realistisk bild av din vardag och vad du sysslar med och vi kan tillsammans dryfta lämpliga lösningar på utmaningarna.

Familjearbete / neuropsykiatriskt familjearbete

Vi erbjuder också familjearbete. Då deltar hela familjen, eller åtminstone en del av den och från vår sida två arbetstagare i arbetet. I familjearbetet sker sammankomsterna i allmänhet hemma hos familjen. Familjearbetet är strukturerat och man utvärderar regelbundet tillsammans de överenskomna målen. Hur intensivt familjearbetet är beror på klientens behov, det kan vara kortvarigt eller vid behov till och med mycket intensivt.

Familjearbetet

  • stöder föräldraskapet
  • klargör de vuxnas och barnens uppgifter, ansvar och rättigheter

Vi utför familjearbete med beaktande av neuropsykiatriska utmaningar, om en eller fler familjemedlemmar har behov av neuropsykiatriskt stöd.

Professionell stödperson

Vi fungerar som professionella stödpersoner för barn, ungdomar och unga vuxna. Verksamheten baserar sig på ett förtroendefullt förhållande mellan klienten och stödpersonen. Det professionella stödpersonsarbetet erbjuder stöd bl.a. för skolgång, studier och fritidssysselsättningar, för att stärka självkänslan, träna sociala färdigheter och att leva ett självständigt liv samt att ta hand om sig själv.

Vi utför vid behov professionellt stödpersonsarbete även med beaktande av neuropsykiatriska utmaningar och med utnyttjande av element ur den neuropsykiatriska coachningen.

NUOTTI-coachning

NUOTTI-coachningen lämpar sig för dig som är i ung i åldern 16–29 år, när du behöver stöd i din livssituation eller för att reda ut dina framtidsönskemål. Du har ännu inte studie- eller arbetsplats, men du vill planera dem.

I coachningen får du till stöd en personlig coach, som kan vara någon av oss. NUOTTI-coachningen planeras och genomförs i enlighet med dina önskemål.

NUOTTI-coachningen innefattar högst 20 sammankomster under högst 10 månader. En sammankomst varar 1 h.

Läs mer:
Hur får man NUOTTI-coaching? (pdf, Fpa)

Stöd under eftervården

Vi ordnar eftervård för ungdomar, invandrare eller personer som varit klienter hos barnskyddet och fått lagstadgad rätt till eftervård (2007/417 75 §). Vi erbjuder stöd för självständighetsprocessen, stöd för studier och fritidssysselsättningar, för att stärka självkänslan, för att öva sociala färdigheter samt att ta vara på sig själv. Målet är att de unga ska delta aktivt och självständigt i samhället som en del av det.

Vi utför vid behov eftervårdsarbete även med beaktande av neuropsykiatriska utmaningar och med utnyttjande av element ur den neuropsykiatriska coachningen.